Aktuell information

Här får du aktuell information och veckobrev från våra olika avdelningar. Klicka på länken och välj sedan klass/avdelning.
 

Veckobrev

Rektor Cecilia Piacenza har sitt kontor på Grangården och nås på
mobilnr: 073-802 47 42 samt på rektor@lonnhyttan.se 

Personalens mailadresser är i stort sett: fornamn.efternamn@lonnhyttan.se.
För mer info hör med respektive personal.

Nu är klasslärarna inför ht2018 klara! (Resten är under pågående arbete).

Åk 1-2 Maria Thelander
Åk 3 Åsa Valby
Åk 4 Therese Viitanen
Åk 5 Linda Albertus
Åk 6 Sanna Kuparinen