Kontakta oss

Information om hur du som vårdnadshavare kommer i kontakt med vår skolsköterska, Sara Jansson
 
När du har behov av att få hjälp av skolsköterskan så kontaktar du rektor Cecilia Piacenza. Cecilia finns på telefon 073-802 47 42. Cecilia tar all kontakt med Sara. Där efter tar Sara kontakt med er. Detta då Sara har andra arbetsuppgifter som hon kan ha svårt att bryta.

Sara har ansvar för de rutinbesök skolhälsovården erbjuder så som hälsosamtal och vaccinationer. Hon finns också för oss vid andra behov som kan uppstå och det är dessa besök som måste gå via Cecilia.
 


 

Här kan du skicka ett meddelande till styrelsen.

Ring eller kontakta oss

Granbergsdals skola

0586-121 20
Granbergsdal 279
69192 Granbergsdal

Grangården

0586-120 25

Granbergsdal Fritidshem

0586-122 64
 

Lonnhyttans skola/förskola

0586-150 25
Lonnhyttan
691 91 Karlskoga

Rektor Cecilia Piacenza
0738024742

Rektor Cecilia Piacenza
rektor@lonnhyttan.se

Personalens mail: 
fornamn.efternamn@lonnhyttan.se

Styrelsen
styrelsen@lonnhyttan.se