Vi behöver dig!

För att kunna ge barnen så mycket, måste vi spara in pengar på annat. 
Därför förväntas det att du som förälder:

- I Granbergsdal städar skolan eller förskolan/fritids, ca 1 kväll per månad.

-I Lonnhyttan städar byggnaden, ca 1 kväll per månad.

- Är med på våra fixardagar, ca 2ggr/läsår på varje skola och tar 3-4 timmar vid varje tillfälle, då vi städar och ser över våra lokaler och gårdar.

- Vi har också en vaktmästarlista där man under två veckor kan få komma att hjälpa till med små saker som skall fixas. Man är då 2-3 familjer som tillsammans delar på ansvaret under vaktmästarveckorna. Detta inträffar en gång per läsår.

- Hjälper ditt barn att ta ansvar för sina läxor och får med sig det som behövs för att skolarbetet ska fungera under skoldagen.

Styrelsen ansvarar för skolans ekonomi och fastigheter. 

Trygghet, engagemang och utveckling ger de bästa förutsättningarna för inlärning!