Styrelsen

Vi som sitter i styrelsen är föräldrar till barn på skolan/förskolan, det är det som är det fina med Lonnhyttan/Granbergsdal Friskola!
 

Vi föräldrar är med och bestämmer hur pengarna ska fördelas så att de bäst blir till nytta för våra barn, tillsammans med personal och rektor. Alla föräldrar är välkomna att närvara vid styrelsemötena!


 

På ett aktivt sätt får vi föräldrar ta del av våra barns skolmiljö, bl.a. genom föräldramedverkan. Enligt ett rullande schema turas föräldrarna om att sköta om städning av skolan/förskola på Granbergsdal och Lonnhyttan (ca 1 gång/månad).

För att ytterligare hålla nere kostnaderna sköter vi enklare vaktmästarsysslor enligt vaktmästarlistorna samt har 2-4 "fixardagar" varje läsår (en gång per termin på respektive ställe).

Känn Dig varmt välkommen!

Skicka meddelande till styrelsen

Styrelsens medlemmar ht2018-vt2019

Styrelsen består av följande ledamöter

Ordförande Erik Lundgren ordforande@lonnhyttan.se
Vice ordförande Johanna Hedenström Karlsson
Kassör Jimmy Jatko
Vaktmästaransvarig Lonnhyttan vaktmastare@lonnhyttan.se
Vaktmästaransvarig Granbergsdal Roger Eriksson vaktmastare@lonnhyttan.se
Ledamöter Sandra Jacobsson
Mattias Lundgren
Fredrik Persson
Sekreterare
Vice sekreterare
Anette Skoglund
Ulrika Grandin Enoch
Suppleant Malin Vestin
Revisorer


Revisorssuppleant
Hans Åke Karlsson
Ola Karlsson


Anders Jansson