Lonnhyttan/Granbergsdals skola


Organisation

Lonnhyttans och Granbergsdals skola drivs som en ekonomisk förening, vilken ägs av föräldrarna. På föreningens årsmöte väljs en styrelse bestående av föräldrar. Styrelsen har det yttersta ansvaret för skolan. Detta är det unika med Lonnhyttans Granbergsdals skola; Du som förälder har möjlighet att påverka Ditt barns skolmiljö.

Rektorn har det pedagogiska huvudansvaret. Arbetslaget har ansvaret för att den dagliga verksamheten ska fungera och samarbetar på alla nivåer för att få en bra pedagogisk verksamhet. Undervisningen följer läroplan för förskolan och grundskolan och naturligtvis är skolan avgiftsfri.

 


Mål och värden

Vår målsättning är att varje förälder ska kunna lämna sitt barn på Lonnhyttans eller Granbergsdals skola i trygg förvissning om att deras barn får den bästa omsorg och en undervisning som är anpassad efter barnets ålder och förutsättningar. Skolans ledord är engagemang, trygghet och utveckling.

 


Historik

Vår skola har gamla anor i bygden kring Lonnhyttan. Från skolundervisning som bedrevs genom ambulerande lärare, till det första skolhuset i Lonnhyttan i början av 1900-talet. Dagens skolhus invigdes år 1931. Hundratals elever har genom åren fått sin grundskoleutbildning här.


Efter en serie nedläggningshot bildades Lonnhyttans friskola år 1993. Man beslutade att Lonnhyttans skola ska vara en allmän friskola, utan specialinriktningar, religiöst och politiskt obunden och avgiftsfri.


Från och med hösten 2010 ingår också Granbergsdals skola i vår verksamhet. Detta innebär förskola, skola och fritidshem även i Granbergsdal.