Välkommen till Grangårdens förskola!

Avdelningen Granen: 3-5år
Avdelning Kotten: 1-3 år
 
Vi erbjuder ditt barn;
 
•   Mindre barngrupper
•   Engagerade pedagoger som följer barnens initiativ.
•   En stor härlig gård där barnens behov av lek och rörelse blir tillgodosett.
•   Närhet till skog och natur precis runt knuten.
•   En varierad verksamhet som har sin grund i förskolans läroplan, Lpfö-18.
•   Många tillfällen under dagen för fri lek, både inne och ute.
•   En stimulerande, öppen och tillåtande miljö där vi stärker och stöttar ditt barn i dess utveckling.
 
Tyra-appen
Vi använder oss av det pedagogiska verktyget TYRA-appen. Där kan du som förälder följa ditt barns dag på förskolan, barnets portfolio, lämna in schema och kommunicera med förskolan.
 
Föräldraaktiv inskolning
På Grangårdens förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning, där du som förälder är med i verksamheten med ditt barn under 1-2 veckor. Under den tiden finns föräldern med i alla situationer som uppstår. Metoden innebär att barnet inte behöver oroa sig för att bli lämnat, och då i lugn och ro kan vänja sig vid förskolans rutiner och miljö. Inskolningen är viktig för att få en bra start hos oss, för dig och ditt barn.
 
 
En dag på förskolan;
 
6.00 förskolan öppnar. Lugn lek, pyssel och högläsning. Vi samarbetar med fritids.
 
7.00 frukost
 
7.30 fri lek
 
9.00 fruktstund
 
9.30 planerad verksamhet i mindre grupper, till exempel gympa, musiksamling, skapande, utflykter i närmiljön.
 
11.00 Lunch
 
11.45 vila, de yngre barnen sover och de äldre barnen lyssnar på saga.
 
12.15 frilek inne eller ute
 
14.00 mellis inne eller ute
 
14.30 frilek inne eller ute
 
Ca 17.30 förskolan stänger