Våra fritidshem

Vi erbjuder fritidshemsplats för alla skolbarn både före och efter skolan. I samråd med föräldrarna kommer vi överens om placeringstid. Våra avgifter ligger på samma nivå eller lägre än kommunens avgifter.
 

Öppettider Lonnhyttan
Kl. 06:15-17:30
 

Öppettider Grangården
Kl. 06:00-18:00


Telefonnummer

Granbergsdals skola

0586-121 20

Grangården

0586-120 25

Granbergsdal Fritidshem

0586-122 64

Lonnhyttans skola/förskola

0586-150 25