Våra skolor

  • Undervisningen följer läroplan för grundskolan.
  • Vi arbetar med åldersintegration och föräldramedverkan.
  • Vår skola förenar närhet till naturen med miljöprofil (Grön flagg).

Med dessa förtecken vill vi ge barnen en bra grund för fortsatt utveckling

Förskoleklassen "Skalman"  är placerad på Lonnhyttan.

Klass 1-2, 3, 4, 5 och 6 är placerade i Granbergsdal.


Telefonnummer

Granbergsdals skola

0586-121 20

Grangården

0586-120 25

Granbergsdal Fritidshem

0586-122 64

Lonnhyttans skola/förskola

0586-150 25