Våra skolor

  • Undervisningen följer läroplan för grundskolan.
  • Vi arbetar med åldersintegration och föräldramedverkan.
  • Vår skola förenar närhet till naturen med miljöprofil (Grön flagg).
  • Vi är en mobilfri skola, vilket innebär att mobilen lämnas in när eleverna anläder till skolan och återfås när eleverna lämnar skolan. Vänligen respektera detta och hör av dig vid ev frågor.

      Med dessa förtecken vill vi ge barnen en bra grund för fortsatt utveckling.
 

      Förskoleklassen "Skalman" och åk 1  är placerade på Lonnhyttan.

      Klass 2-3, 4, 5 och 6 är placerade i Granbergsdal.


Telefonnummer

Granbergsdals skola

0586-121 20

Grangården

0586-120 25

Granbergsdal Fritidshem

0586-122 64

Lonnhyttans skola/förskola

0586-150 25