Skolhälsovård

Information om hur du som vårdnadshavare kommer i kontakt med vår skolsköterska, Sara Jansson
 
När du har behov av att få hjälp av skolsköterskan så kontaktar du rektor Cecilia Piacenza. Cecilia finns på telefon 073-802 47 42. Cecilia tar all kontakt med Sara. Där efter tar Sara kontakt med er. Detta då Sara har andra arbetsuppgifter som hon kan ha svårt att bryta.

Sara har ansvar för de rutinbesök skolhälsovården erbjuder så som hälsosamtal och vaccinationer. Hon finns också för oss vid andra behov som kan uppstå och det är dessa besök som måste gå via Cecilia.