Skolhälsovård

Skolsköterska Sara Jansson

Nås enklast via mejl, sara.jansson77@outlook.com eller via telefon, 073-984 22 09
Finns på Granbergsdals skola onsdag förmiddag, mellan kl 8.00 – 13.30

Utför hälsobesök och vaccinationer, enligt basprogram

Utför enklare sjukvårdsinsatser

Utför hälsofrämjande och förebyggande insatser, på individ- och gruppnivå

Träffar elever och vårdnadshavare efter behov

Ingår i skolans elevhälsoteam och samarbetar med samtliga professioner inom teamet gällande elever i behov av stöd.