Skolhälsovård

Vår skolsköterska är Sara Jansson. 
Varje onsdag mellan kl 07 .30-11.30 finns hon i Granbergsdal skola.

Mobil tel: 073-984 22 09
Mail: sara.jansson77@outlook.com

När du har behov av att få hjälp av skolsköterskan så kontaktar du rektor Cecilia Piacenza på telefon 073-802 47 42. eller via formuläret nedan.  Därefter tar Sara kontakt med er. Detta då Sara har andra arbetsuppgifter som hon kan ha svårt att bryta.

Sara har ansvar för de rutinbesök skolhälsovården erbjuder så som hälsosamtal och vaccinationer. Hon finns också för oss vid andra behov som kan uppstå och det är dessa besök som måste gå via Cecilia.