Skolbussarna

Skolskjuts till våra skolor anordnas på två olika sätt; Antingen hämtar vi och lämnar barn med skolans egna bussar eller så anordnas skolskjuts via Lindbergsbuss. Vilket utav dessa två alternativ beror på var barnen bor i förhållande till våra skolor. 

Om du har frågor eller funderingar som rör våra egna skolbussar eller turer ber vi dig att ta kontakt med vår rektor eller berörd chaufför.

Vid frågor runt de turer som rör Linbergsbuss hänvisar vi till samordnare Stefan.

Skolskjutsen går mellan hem och skola (vid ändringar gäller inte försäkringen).

Ändringar i bussturer (leka)  måste göras upp i god tid i förväg (ej samma dag) och i mån av plats.

Nedan hittar du blankett att skriva ut för ansökan om skolskjuts inför ht2020.
 

Regler till dig som åker skolskjuts

Hållplatsen:
* Stå stilla och på säkert avstånd från trafiken tills dess att bussen      stannat och öppnat dörren.
* Bär reflex/reflexväst under denmörka årstiden.

Påstigning:
* Påstigning sker i ordning utan attdu knuffar någon nnan.
* Låt de yngra barnen stiga på först och hjälp dem om det behövs.

Ombord på bussen:
* Använd säkerhetsbälte (det är lag på det). Sätt på dig bältet direkt du satt dig på din plats.
* Sitt på din plats under resan. Det är förbjudet att gå i bussen under färd.
* Om du är osäker på var du ska gå av, prata med föraren när du kliver på så får du hjälp.
* Placera din väska på hyllan eller under sätet.
* Det är inte tillåtet att äta eller dricka i bussen.
* Visa hänsyn mot dina medresenärer, var lugn och prata tyst.
* Om någon beter sig illa mot dig eller någon annan på bussen, berätta det för dina föräldrar eller         din skola.

Avstigning:
* Sitt kvar på din plats till dess bussen har stannat vid hållplatsen.
* Visa hänsyn och hjälp de yngre barnen.
* Ta det lugnt och knuffas inte när du stiger av bussen.
* Var extra försiktig om du ska korsa vägen eller gatan. Gör det först när bussen har åkt iväg ochdu     har fri sikt åt båda hållen.
 


Telefonnummer till skolbussarna

Dessa nr ska ni använda när barnen är sjuka/inte ska med bussen eller om ni som vårdnadshavare har några frågor angående bussturer.

Ulf Högqvists buss

070-793 66 77

Ann-Kristin Olssons buss (Kicki)
076-258 71 90

Marie Vargs buss

076-712 96 99

Lindbergs buss
Stefan 073-084 20 80