Skolbussarna

Skolskjuts till våra skolor anordnas på två olika sätt. Antingen hämtar vi och lämnar barn med skolans egna bussar eller så anordnas skolskjuts via Lindbergsbuss. Vilket utav dessa två alternativ beror på var barnen bor i förhållande till våra skolor. 

Om du har frågor eller funderingar som rör våra egna skolbussar eller turer ber vi dig att ta kontakt med vår rektor eller berörd chaufför.
Vi frågor runt de turer som rör Linbergsbuss hänvisar vi till samordnare Stefan.

Dessa nr ska ni använda när barnen är sjuka/inte ska med bussen eller om ni som vårdnadshavare har några frågor angående bussturer.


Telefonnummer till skolbussarna

Ulf Högqvists buss

070-793 66 77

Ann-Kristin Olssons buss (Kicki)
076-258 71 90

Marie Vargs buss

076-712 96 99

Lindbergs buss
Stefan 072-467 73 00