Kom ihåg


Städlistorna för ht2020 finns på plats!

Vi har lediga tjänster att söka! Kanske blir Du vår nästa kollega?

OBS! Information från styrelsen:
Inför höstterminen 2020 kommer barnomsorgsavgiften för förskola och fritids att höjas med 10% då den legat på samma nivå sedan 2013.

SKOLSTART HT2020

v34
Måndag 17 aug studiedag.
Allt stängt.
Tisdag 18 aug skolstart. Kl 8-13 för åk f-1 och kl 8-13.50 för åk 2-6.
Onsdag 19 aug styrelsemöte.

v41
Fredag 9 okt studiedag.
Fritids stängt.

v43
Tisdag 20 okt Fritids och förskola stänger kl 15.30 idag pga brandutbildning.

v44
Höstlov

v45
Måndag 2 nov studiedag.
Förskolorna stängda.

v52
Jullov (
22 dec-11 jan.)

God jul och gott nytt år!