Kom ihåg


Vi har lediga tjänster att söka! Kanske blir Du vår nästa kollega?

OBS! Information från styrelsen:
Inför höstterminen 2020 kommer barnomsorgsavgiften för förskola och fritids att höjas med 10% då de legat på samma nivå sedan 2013.

v24
Onsdag 10 juni skolavslutning.


v25
Måndag 15 juni är allt stängt
pga utvärdering.

SOMMARSTÄNGT v28-29-30.
Samtliga verksamheter har helt stängt dessa veckor.

SOMMARÖPPET v31. Fritids/förskola har öppet.