iPadsatsningen

Karlskoga kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt inslag i skolarbetet. Detta innefattar även våra skolor. Den här satsningen innebär att vi förflyttar oss från klassrummets fyra väggar till ett större sammanhang; Internet.

Det finns mycket att ta i beaktning när vi -elever, lärarare som vårdnadshavare- rör oss ute i cyberrymden. Så ta er tid att läsa igenom nedstående information och gå vidare på länkarna för att tillsammans, hem och skola, kunna bli mer internet-medvetna!

På följande länkar finns det mycket för både elever, vårdnadshavare och skola att uppmärksamma, bland annat att nya GDPR lagen efterföljs och nätprat, vilka bidrar med givande samtal kring nätvett. Skolverket skriver vad man bör tänka på när det gäller bilder och upphovsrättslagen, vid ex utförandet av elevers skoluppgifter eller vad som bör tänkas på vid användadet av sociala medier.

Nytt från ht 2017 är regeringens uppdrag från Statens medieråd om att utveckla, översätta och sprida utbildningsmaterialet MIK (Medie- och informationskunnighet). Detta för att utveckla vår förmåga att vara källkritiska mot information vi möter på nätet. "Information, fakta och desinformation sprids utan urskiljning och med blixtens hastighet i våra flöden", skriver Alice Bah Kuhnke när hon i sitt brev (2017-01-30, Regeringskansliet) vänder sig med information om MIK till våra skolor. Vi måste ha verktyg för att kunna sålla bland dessa budskap! Materialet i sig är gratis och vänder sig framförallt till lärare i åk 4-9 och gymnasiet. Här hittar ni lektioner om näthat, källkritik, sociala medier, anonymitet och reklam på nätet för att nämna några exempel. Materialet återfinns på https://statensmedierad.se/.

På följande länkar kan ni läsa in er på vad som står i vår skolas kontrakt samt kvittensen ni undertecknar för att eleverna ska få tillgång till sin studie iPad under läsåret. Här finns även en blankett att skriva ut vid stöld/skada av lärplattan. Blanketten fylls i av vårdnadshavare/klasslärare och lämnas sedan in till IT ansvarig i styrelsen som ansvarar för lagningen.