Skolhälsovård

Vår skolhälsovård består av speciallärare, kurator samt skolsköterskor och skolsköterskan Sara Jansson.